[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

BADANIA NAD ASTMĄ

Realizując główne założenia i cele Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy w Polsce POLASTMA  pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie badawczym pt.: „Ocena częstości występowania polimorfizmu genu receptora glikokortykosteroidowego h-GCR/NR3C1 w populacji polskiej i jego rola w etiopatogenezie ciężkiej steroidoopornej astmy oskrzelowej”. Wyniki badania przyczynią się do lepszego poznania mechanizmów prowadzących do rozwoju steroidooporności w astmie i warunkujących odpowiedź na leczenie, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie liczby chorych z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową oraz zapobieganie powikłaniom choroby.

Projekt realizowany jest w jednostkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, tj. w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Zakładzie Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W ramach prowadzonego badania od jego uczestników, pacjentów z astmą oraz zdrowych osób dorosłych, zbierany jest wywiad lekarski, wykonywane są  bezpłatnie badania spirometryczne i podstawowe testy alergologiczne. Ponadto poproszeni zostaną Państwo o wyrażenie zgody na pobranie niewielkiej ilości krwi (2-10 ml). Procedura pobrania krwi nie różni się od standardowego pobrania krwi np. do badań okresowych. Udział w projekcie jest dobrowolny, a przeprowadzane wszystkie procedury medyczne bezpłatne.

Wszystkie uzyskane wyniki oznaczeń będą Państwu udostępnione na życzenie wraz z odpowiednimi objaśnieniami. Protokół badania został zaaprobowany przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie  Medycznym w Łodzi (Nr zgody: RNN/133/09/KE z 12 maja 2009r wraz z poprawkami).

 

Kierownik badania

Podpis prof. Piotr Kuna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna 

 

Główny badacz

Podpis lek. med. Michał Panek

Lek. med. Michał Panek

 

 


© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525