[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Program w Finlandii

Podstawą rozwoju Fińskiego Programu Astmy były badania przeprowadzone przez prof. Haahtelę na poborowych fińskiej armii w ostatnich dekadach XX wieku. W ich wyniku badacze odkryli, iż w ciągu 23 lat liczba chorych na astmę w Finlandii wzrosła aż 6-krotnie.

Tak duży i prawie niespotykany wzrost liczby chorych skłonił Finów do opracowania programu zapobiegającemu rozwojowi astmy. W przeszłości powstawały programy mające na celu prewencję pierwotną astmy w najbardziej rozwiniętych krajach świata gdzie postępy astmy są największe. Niestety z czasem wszystkie zawodziły. W tej sytuacji eksperci fińscy postawili na jak najwcześniejsze wykrycie i leczenie astmy. Prowadzony w latach 1994-2004 Program nie stawiał na nowe formy czy wytyczne leczenia astmy. Jego celem była przede wszystkim edukacja tych grup, które mogą i powinny uczestniczyć w skutecznym leczeniu chorych na astmę, a których rola w tym procesie do tej pory była marginalizowana. Chodziło tu zwłaszcza o aktywizację pediatrów, pielęgniarek, farmaceutów. Dotychczas te grupy zawodowe często stykały się z chorymi na astmę, jednak w wyniku braku wiedzy i umiejętności nie potrafiły w sposób właściwy zaopiekować się nimi. Edukacja tych grup miała szczególne znaczenia ze względu na fakt, że to właśnie pediatrzy, farmaceuci oraz pielęgniarki mają najczęściej pierwszy kontakt z chorym wykazującym objawy astmy i to od nich zależy prawidłowe pokierowanie takiej osoby.

Program Astmy w Finlandii polegał przede wszystkim na spotkaniach z powyższymi grupami medycznymi oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu właściwego rozpoznania i leczenia astmy. Twórcy kierowali również przekaz do szerokich kręgów społecznych, w celu pobudzenia świadomości społecznej dotyczącej problemu astmy w Finlandii.

Po 10 latach efekty Programu okazały się niezmiernie satysfakcjonujące1. Mimo wzrastającej liczby chorych (która wynika z lepszego rozpoznaniu tej choroby) liczba hospitalizacji z powodu astmy spadła o 54% z 110 000 w 1993 roku do 51 000 w 2003 roku. W 1993 roku 7212 pacjentów w wieku produkcyjnym (9% z 80 133 ogólnej liczby chorych na astmę) otrzymywało rentę – dla porównania w 2003 już tylko 1741 (1.5% z 116 067 chorych). Co równie ważne, mimo rosnącej liczby chorych spadły koszty ich leczenia - w 1993 roku koszty wynoszące 218 milionów euro spadły do 213,5 milionów euro w 2003 roku. Średni roczny koszt leczenia pacjenta w tym samym okresie spadł o 36% (z 1611 euro to 1031 euro).

Powyższe liczby oraz wyraźna poprawa jakości leczenia chorych, skłoniły Prof. Piotra Kunę wraz z zespołem składającym się z dr Izabeli Kupryś-Lipińskiej oraz dr Macieja Kupczyka, do implementacji fińskich doświadczeń do polskich warunków. W ten sposób powstał Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA.


1 http://thorax.bmj.com/cgi/content/abstract/61/8/663


Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525