[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną

2012-11-12

Pragniemy poinformować, że w dniu 26 października 2012 r. Minister Zdrowia ogłosił wprowadzenie programu lekowego dla chorych na ciężką astmę alergiczną preparatem omalizumab. Jest to pierwsza terapia biologiczna w alergologii. Co więcej, jest to druga nowa cząsteczka wprowadzona na wykaz refundowanych leków w całym 2012 r.

Jest to ważna informacja dla wszystkich polskich pacjentów cierpiących na ciężką astmę alergiczną IgE zależną. Czekaliśmy na tę decyzję przeszło 7 lat. Teraz od naszego zaangażowania zależy czy Program zostanie w pełni wykorzystany. Nasze wspólne działania w ramach implementacji Programu są szansą na to, że ta wąska grupa pacjentów otrzyma odpowiednią terapię. Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego kierowania pacjentów z ciężką astmą alergiczną do ośrodków referencyjnych.

Zgodnie z Obwieszczaniem Ministra Zdrowia do Programu będą się kwalifikować pacjenci spełniający poniższe kryteria:

 1. pacjenci powyżej 12 roku życia z ciężką, niekontrolowaną alergiczną astmą oskrzelową (wg GINA 2009) z alergią na alergeny całoroczne potwierdzoną punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE;
 2. konieczność stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów (>1000 mcg dipropionianu beklometazonu na dobę lub innego wziewnego glikokortykosteroidu w dawce równoważnej) w połączeniu z innym lekiem kontrolującym astmę (długo działający agonista receptora β-2 adrenergicznego, modyfikator leukotrienów, pochodna teofiliny);
 3. częste stosowanie doustnych glikokortykosteroidów w przeszłości, w tym w okresie ostatnich 6 miesięcy;
 4. całkowite stężenie IgE w surowicy 30-1500 IU/ml;
 5. stwierdzenie jednoznacznej reaktywności in vitro (RAST) na alergeny całoroczne u pacjentów z całkowitym stężeniem IgE w surowicy poniżej 76 j.m./ml;
 6. spełnienie co najmniej 3 z poniższych kryteriów:
  1. objawy niekontrolowanej astmy (brak kontroli astmy w kwestionariuszu kontroli astmy ACQ>1.5 pkt),
  2. 3 lub więcej epizodów zaostrzeń w roku wymagających stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwiększania ich dawki u osób, które stosują je przewlekle,
  3. hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia astmy,
  4. incydent ataku astmy zagrażający życiu w przeszłości,
  5. utrzymująca się obturacja dróg oddechowych (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa FEV1<60% wartości należnej lub zmienność dzienna szczytowego przepływu wydechowego PEF>30%),
  6. pogorszenie jakości życia z powodu astmy (średnia punktów w teście kontroli jakości życia chorego na astmę AQLQ<5.0 punktów),
 7. masa ciała 20-150 kg;
 8. niepalenie tytoniu;
 9. wykluczenie innych mechanizmów (chorób współistniejących) powodujących ciężki przebieg astmy innych niż reakcja organizmu na całoroczne alergeny wziewne.

Ufamy, że nasza współpraca zmieni sytuację pacjentów chorujących na ciężką astmę alergiczną. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do aktywnego kierowania pacjentów do ośrodków referencyjnych.

Umieszczamy link do zapisu z konferencji prasowej Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. W czasie konferencji Pan Minister podkreślił, że jednym z sukcesów dotyczących refundacji jest wprowadzenie na listy refundacyjne w 2012 r. programu dla chorych na astmę ciężką: http://www.tvpparlament.pl/retransmisje/pozostale/konferencja-prasowa-ministra-zdrowia-bartosza-arlukowicza/8876431 (od 10 minuty).


Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525