[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

WYNIKI ZADANIA I

2009-11-03

Tytuł projektu: Ocena częstości występowania polimorfizmu genu receptora glikokortykosteroidowego h-GCR/NR3C1 w populacji polskiej i jego rola w etiopatogenezie ciężkiej steroidoopornej astmy oskrzelowej

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Główny badacz: lek. med. Michał Panek

 

Szanowni Państwo !

Realizując główne założenia i cele Programu POLASTMA mamy przyjemność przekazać Państwu wyniki i wnioski z Zadania I Etapu I projektu naukowego pt.: „Ocena częstości występowania polimorfizmu genu receptora glikokortykosteroidowego h-GCR/NR3C1 w populacji polskiej i jego rola w etiopatogenezie ciężkiej steroidoopornej astmy oskrzelowej”.

Zadanie I prowadzonego badania obejmuję ocenę częstości występowania polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidowego h-GCR/NR3C1 w populacji zdrowych osób nieatopowych. Zostało ono podzielone na dwa etapy, etap pierwszy to badanie 70 osób, drugi - 130.

Zadanie II projektu naukowego to ocena częstości występowania polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidowego h-GCR/NR3C1 u osób chorych na astmę: astmę przewlekłą łagodną, astmę ciężką steroidozależną i steroidooporną.

Zadanie III badania stanowić będzie analizę porównawczą częstości występowania polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidowego h-GCR/NR3C1 u uczestników projektu z Zadania I i II.

Dzięki określeniu częstości występowania polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidowego h-GCR/NR3C1 możliwy będzie do przeprowadzenia screening pacjentów pod kątem rokowania, a także można będzie identyfikować tych o większym ryzyku wystąpienia ciężkiej astmy i od początku bardziej intensywnie ich leczyć. Lepsza kontrola farmakologiczna przyczyni się w istotny sposób do zmniejszenia liczby dni hospitalizacji z powodu astmy, zmniejszenia śmiertelności z powodu astmy, zmniejszenia liczby osób niezdolnych do pracy zawodowej z powodu astmy oraz do wzrostu stosowania leków przeciwzapalnych w stosunku do leków objawowych. Właściwe leczenie pacjentów z astmą oskrzelową zmniejszy liczbę chorych z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową, zapobiegać będzie powikłaniom choroby i stosowanej terapii oraz zmniejszy całkowite koszty opieki nad chorymi na astmę.

Do pobrania: Polimorfizm genu receptora glikokortykosteroidowego w populacji Polskiej (plik PDF, ok.600 KB)


Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525