[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Lepsza kontrola astmy

Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie liczby dni hospitalizacji z powodu astmy o 50%
 • zmniejszenie śmiertelności z powodu astmy o 50%
 • zmniejszenie liczby osób niezdolnych do pracy zawodowej z powodu astmy o 50%
 • wzrost stosowania leków przeciwzapalnych w stosunku do leków objawowych do wsk. 1,3

Zadania:

 1. ugruntowanie wiedzy wśród lekarzy o zapalnym podłożu astmy i propagowanie terapii przeciwzapalnej
 2. opracowanie prostych wytycznych dla lekarzy POZ w zakresie przewlekłej terapii astmy
 3. opracowanie wytycznych dla lekarzy POZ w zakresie leczenia zaostrzeń astmy
 4. popularyzacja prostych narzędzi kontroli astmy
 5. zwiększenie dostępności badań spirometrycznych i alergologicznych dla lekarzy POZ
 6. stworzenie systemu interdyscyplinarnej opieki nad chorym na astmę (w tym opieki nad kobietą ciężarną chorującą na astmę)
 7. opracowanie standardów opieki nad chorym na ciężką trudną do leczenia astmę
 8. zdefiniowanie i rozszerzenie roli pielęgniarek w opiece nad pacjentem chorującym na astmę
 9. zwiększenie roli pacjenta w procesie terapeutycznym
 10. edukacja pacjenta na każdym etapie kontaktu z personelem medycznym włączając w ten proces farmaceutów

Aktywności

 1. implementacja wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia astmy na poziomie POZ
 2. aktualizacja wytycznych w oparciu o nowe doniesienia i zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
 3. tworzenie list ośrodków referencyjnych dla jednostek POZ działających w danym rejonie
 4. objęcie opieką specjalistyczną chorych z ciężką, trudną do terapii astmą
 5. moderowanie współpracy między POZ a ośrodkami specjalistycznymi
 6. organizacja szkoleń, sympozjów i konferencji poświęconych diagnostyce i terapii astmy oraz prezentujących wyniki programu
 7. współpraca z NFZ nad poprawą organizacji opieki nad pacjentem chorującym na astmę
 8. wspieranie organizacji pacjentów w zakresie edukacji chorych

Narzędzia:

 1. szkolenia dla lekarzy dotyczące terapii astmy i leczenia zaostrzeń
 2. sympozja, konferencje poświęcone problemom terapii astmy
 3. broszury
 4. algorytmy terapii astmy opracowane dla potrzeb POZ
 5. przewodniki samokontroli astmy dla pacjentów
 6. szkolenie pielęgniarek w zakresie wykonywania badań spirometrycznych, korzystania z narzędzi kontroli astmy, poprawy techniki inhalacji leków u chorych, propagowania prozdrowotnego trybu życia
 7. szkolenie farmaceutów z zakresu rozpoznawania pacjentów ze złą kontrolą astmy, edukacji pacjentów z zakresu prawidłowej techniki inhalacji leków

Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525