[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Zmniejszenie całkowitych kosztów leczenia chorych na astmę

Zadania:

 1. wczesne wykrywanie astmy
 2. poprawa kontroli choroby
 3. stworzenie systemu interdyscyplinarnej opieki nad chorym na astmę (w tym opieki nad kobietą ciężarną chorującą na astmę)
 4. opracowanie standardów opieki nad chorym na ciężką trudną do leczenia astmę
 5. opracowanie programów rehabilitacyjnych przywracających zdolność do pracy
 6. zdefiniowanie i rozszerzenie roli pielęgniarek w opiece nad pacjentem chorującym na astmę
 7. zwiększenie roli pacjenta w procesie terapeutycznym
 8. edukacja pacjenta na każdym etapie kontaktu z personelem medycznym włączając w ten proces farmaceutów

Aktywności:

 1. implementacja wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia astmy na poziomie POZ
 2. objęcie opieką specjalistyczną chorych z ciężką, trudną do terapii astmą
 3. współpraca z innymi specjalistami w zakresie poprawy opieki nad chorym z astmą
 4. zdefiniowanie i rozszerzenie roli pielęgniarek w opiece nad pacjentem chorującym na astmę
 5. zwiększenie roli pacjenta w procesie terapeutycznym
 6. współpraca z NFZ nad poprawą organizacji opieki nad pacjentem chorującym na astmę
 7. współpraca z ZUS i Urzędami Pracy w zakresie działań aktywizujących zawodowo chorych na astmę
 8. wspieranie organizacji pacjentów w zakresie edukacji chorych

Narzędzia:

 1. szkolenia, seminaria, sympozja, konferencje
 2. algorytmy diagnostyki, przewlekłej terapii astmy i leczenia zaostrzeń
 3. broszury informacyjne, publikacje

© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525