[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Konferencja GARD – polska alergologia na czele Europy

2011-09-01

W dniach 23-24 września 2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja organizacji Global Alliance against Respiratory Diseases (GARD). GARD jest odpowiedzią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na narastający problem chorób układu oddechowego. GARD powstał w 2006 roku łącząc instytucje i organizacje działające w sferze szeroko pojętej walki z chorobami układu oddechowego - jednym z członków-założycieli GARD jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Celem tej organizacji jest wypracowanie strategii zapobiegania chorób układu oddechowego możliwych do zastosowania w każdym kraju. 

Jedną z inicjatyw, które Polskie Towarzystwo Alergologiczne organizuje we współpracy z GARD jest międzynarodowa Konferencja z udziałem przedstawicieli krajów Unii Europejskiej, reprezentantów Komisji Europejskiej oraz krajowych biur WHO. Polskie Towarzystwo Alergologiczne będzie gospodarzem tej prestiżowej Konferencji. Jej celem jest przedstawienie i omówienie problemu przewlekłych chorób układu oddechowego, zaprezentowanie programu GARD uwzględniającego rolę lekarza rodzinnego w leczeniu przewlekłych chorób układu oddechowego, dyskusję nad jego dostosowaniem i wdrożeniem w Unii Europejskiej. Podczas Konferencji zostaną przedstawione krajowe programy i inicjatywy poświęcone walce z przewlekłymi chorobami układu oddechowego (badanie ECAP i GATS, Program POLASTMA oraz inne osiągnięcia, np. w zakresie walki z chorobą tytoniową). Jednym z celów Konferencji będzie opracowanie dokumentu, który zostanie przedstawiony na posiedzeniach Grupy Roboczej Zdrowia Publicznego w czasie pełnienia przez Polskę przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej. 

Dążeniem PTA jest również stworzenie platformy współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE na rzecz wdrożenia programów poświęconych wczesnej wykrywalności, prewencji i monitorowaniu chorób niezapalnych układu oddechowego, z wykorzystaniem planu GARD do krajowych polityk zdrowotnych. Konferencja ma służyć jako narzędzie do poszukiwania i wdrażania najskuteczniejszych metod leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego. 

Konferencja GARD jest powiązana terminowo z konferencją prezydencji polskiej poświęconej chorobom układu oddechowego, która odbywa się w dniach 21-22 września 2011 r. Dzięki takiemu układowi terminów można będzie osiągnięcia polskiej prezydencji przedstawić na światowym forum, którym niewątpliwie jest spotkanie GARD. Ma to tym większe znaczenie, iż będzie promować polskie osiągnięcia, a jednocześnie realizować w praktyce przyjęty kierunek współpracy między krajami członkowskimi UE i WHO. To powiązanie, jest oryginalną propozycją, nie znajdującą obecnie pierwowzoru wśród innych prezydencji w Radzie UE. Wzrośnie dzięki temu siła przekazu i oddziaływania naszego kraju na istotne sprawy dotyczące polityki zdrowotnej - nie tylko w Unii Europejskiej. Pozwoli jednocześnie na większy udział środowisk eksperckich w obu planowanych w czasie polskiej prezydencji wydarzeniach związanych z walką o zdrowe płuca i nos. 

Aktualne wyzwania w walce z przewlekłymi chorobami układu oddechowego wymagają podjęcia wspólnych, międzynarodowych działań mających na celu ograniczenie negatywnych – zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych – skutków tych chorób. Szczególnie cenny jest fakt, że dzięki wspomnianym konferencjom rośnie rola i znaczenie Polski jako lidera oraz koordynatora tych działań. 

Strona internetowa General Meeting of GARD jest dostępna pod tym adresem – http://gard2011.org/home


Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525