[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Zmniejszenie liczby chorych z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową

Zadania:

 1. Ugruntowanie wiedzy wśród lekarzy o zapalnym podłożu astmy i propagowanie terapii przeciwzapalnej
 2. Wczesna diagnostyka i terapia astmy
 3. Opracowanie standardów opieki nad chorym na ciężką trudną do leczenia astmę
 4. Opracowanie programów rehabilitacyjnych przywracających zdolność do pracy
 5. Stworzenie systemu interdyscyplinarnej opieki nad chorym na astmę
 6. Zdefiniowanie i rozszerzenie roli pielęgniarek w opiece nad pacjentem chorującym na astmę
 7. Zwiększenie udziału pacjenta w procesie terapeutycznym
 8. Edukacja pacjenta na każdym etapie kontaktu z personelem medycznym

Aktywności:

 1. Implementacja wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia astmy na poziomie POZ
 2. Aktualizacja wytycznych w oparciu o nowe doniesienia i zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
 3. Zidentyfikowanie i objęcie opieką specjalistyczną chorych z ciężką, trudną do terapii astmą
 4. Tworzenie list ośrodków referencyjnych dla jednostek POZ działających w danym rejonie
 5. Moderowanie współpracy między POZ a ośrodkami specjalistycznymi
 6. Stworzenie standardów opieki nad pacjentem z ciężką trudną do terapii astmą
 7. Współpraca z NFZ nad poprawą organizacji opieki nad pacjentem chorującym na astmę
 8. Współpraca z ZUS i Urzędami Pracy w zakresie działań aktywizujących zawodowo chorych na astmę
 9. Wspieranie organizacji pacjentów w zakresie edukacji chorych

Narzędzia:

 1. Szkolenia dla lekarzy dotyczące terapii astmy i leczenia zaostrzeń
 2. Sympozja, konferencje dla specjalistów poświęcone problemom diagnostyki i terapii astmy ciężkiej
 3. Przewodniki samokontroli astmy dla pacjentów
 4. Szkolenie pielęgniarek w zakresie wykonywania badań spirometrycznych, korzystania z narzędzi kontroli astmy, poprawy techniki inhalacji leków u chorych, propagowania prozdrowotnego trybu życia

© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525