[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Dlaczego powstał?

Program powstał z inicjatywy Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w reakcji na alarmujące dane o sytuacji epidemiologicznej w Polsce, dotyczące zachorowań na astmę i niedostatków opieki medycznej. W Polsce na astmę choruje ok. 6% dorosłych i ok. 10% dzieci. W dużych miastach liczba zachorowań jest nawet 3-krotnie większa. Olbrzymim problemem jest niedodiagnozowanie tej choroby. Z badań epidemiologicznych przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne wynika, że 50% osób dorosłych i aż 70% dzieci z objawami astmy nie ma postawionego właściwego rozpoznania. Ale nawet właściwa diagnoza nie zapewnia właściwego leczenia. Głównym celem w leczeniu astmy jest osiągnięcie kontroli choroby, czyli takiego stanu, w którym choroba nie wpływa na życie chorego - pacjent nie ma objawów choroby, ma zachowaną dobrą wydolność wysiłkową, może bez przeszkód pracować i uczyć się, nie wymaga doraźnej pomocy medycznej z nagłych przyczyn.

Tymczasem w badaniu oceniającym  kontrolę astmy u chorych w Polsce ponad 70% respondentów zgłaszało dzienne objawy astmy oskrzelowej min. raz w tygodniu, a 20% codziennie. Prawie połowa chorych miała objawy nocne, z czego u 11% pojawiały się one każdej nocy. Hospitalizowanych z powodu astmy w ostatnim roku było 18% badanych, a blisko połowa była zmuszona korzystać z pomocy doraźnej. Wynika to z niedostatków we wdrażaniu w życie wytycznych dotyczących opieki nad pacjentem chorującym na astmę i z niskiej świadomości społecznej choroby, oraz z niedostatków w organizacji opieki zdrowotnej nienadążającej za gwałtownym wzrostem liczby chorych na astmę.

Polska nie jest odosobniona ze swoimi problemami. Astma stanowi poważny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny nowoczesnego świata. Z tego powodu podejmowanych jest wiele inicjatyw na poziomie międzynarodowym. Pod auspicjami WHO powstała GINA, która zrzesza ekspertów z całego świata opracowujących wytyczne opieki nad chorymi na astmę w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Z wytycznych tych korzystają lekarze na całym świecie, również w Polsce. Problemem jest jednak wprowadzanie tych wytycznych w codzienną praktykę lekarską.

Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy Oskrzelowej na przenieść teorię do praktyki.  Jest zgodny z Deklaracją Brukselską i jej 10 punktowym planem przygotowanym przez uczestników spotkania "Summit for Change in Asthma Management" w Parlamencie Europejskim. Zaleca ona państwom członkowskim Unii tworzenie zintegrowanych programów postępowania w przypadku astmy.


© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525