[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej

[mini]Wczesne wysunięcie podejrzenia astmy oskrzelowej i rozważenie celowości ewentualnej dalszej diagnostyki odbywa się właśnie w gabinetach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a nie u specjalistów. Z tego powodu jest to podstawowa grupa docelowa działania programu, do której skierowane są działania edukacyjne. Założeniem programu jest zwiększenie wykrywalności astmy i jak najwcześniejsze zastosowanie odpowiedniego leczenia. Prawidłowo przeszkoleni i znający standardy postępowania lekarze POZ powinni mieć możliwość prowadzenia diagnostyki astmy w oparciu o diagnostyczne ośrodki referencyjne w centrach specjalistycznych. Diagnostyczne ośrodki specjalistyczne zapewnią odpowiednio wysoką i powtarzalną jakość badań. Opieka nad łagodniejszymi postaciami astmy oskrzelowej powinna pozostać w gestii lekarzy POZ. W przypadkach wątpliwych, ciężkich postaciach astmy oskrzelowej, nadwrażliwości na leki, niepowodzeń terapeutycznych lekarze POZ powinni kierować pacjentów pod opiekę poradni specjalistycznych. Zmniejszy to koszty opieki nad pacjentami z astmą. Specjalistyczne ośrodki lokalne stanowić będą podstawowe ogniwo sieci edukacyjnej, na której oparty będzie program. Ze względu na skalę działania programu w Polsce pierwszymi szkoleniami propagującymi idee programu objęte zostaną największe ośrodki w centrach akademickich i dużych miastach. Na ich bazie powinny powstać referencyjne ośrodki diagnostyczne (minimum podstawowej diagnostyki to spirometria, próby prowokacyjne i testy skórne) dostępne dla pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ. W kolejnych etapach na działalności tych ośrodków oparta zostanie sieć szkoleń lokalnych adresowanych do lekarzy POZ. Podział zadań lekarzy POZ i specjalistów w opiece nad pacjentami z astmą oskrzelową zostanie opracowany we współpracy ze specjalistami i lekarzami podstawowej opieki medycznej w ramach jednej z Grup Roboczych.


© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525