[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Polski Dzień Spirometrii

2011-10-05

Zainicjowany po raz pierwszy w roku 2010 na skalę światową, Dzień Spirometrii przypada na 14 października. Obchody światowe odbywają się raz na dwa lata. Niemniej jednak ze względu na priorytety obszaru zdrowotnego Polskiej Prezydencji w Radzie Europy, z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP dzień spirometrii odbędzie się również w tym roku, czyli 14 października 2011.

Nadrzędnym celem obchodów dni spirometrii jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia oddechowego w społeczeństwie poprzez inicjowanie działań społecznych i naukowych. Mają one doprowadzić do zwiększenia środków inwestowanych w podstawowe i kliniczne badania oraz do poprawy opieki nad pacjentem. Zbudowanie ruchu społecznego wokół tematyki zdrowych płuc jest punktem wyjściowym do tworzenia zoptymalizowanych programów opieki zdrowotnej oraz odpowiedniego pozycjonowania zdrowia oddechowego w polityce zdrowotnej Państwa. 

Jako wiodące środowisko alergologiczne zdecydowaliśmy się wesprzeć tą inicjatywę poprzez zachęcanie naszych członków do oferowania w tym dniu darmowej spirometrii dla pacjentów we własnych gabinetach, przychodniach i klinikach. 

Nadrzędnym celem jest przeprowadzenie ogólnopolskiej masowej spirometrii  i mobilizacja środowiska lekarzy - ochotników. Rejestracja placówki bądź własnej praktyki lekarskiej jest bardzo prosta. Należy wejść na stronę www.astma-alergia-pochp.pl i poprzez zakładkę Polski Dzień Spirometrii 2011 wypełnić formularz rejestracyjny. Lista tworzy się na bieżąco, a na dzień 04 października zarejestrowało się już 85 placówek. 

Ostateczną listę zaangażowanych placówek i lekarzy specjalistów organizatorzy zobowiązali się przekazać Sejmowej Komisji Zdrowia oraz mediom. Współorganizatorem akcji jest również Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Akcję wspierają  wybitne ośrodki medyczne - Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc oraz oczywiście Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na najwyższe uznanie zasługuje również postawa kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia, który zachęca poprzez akcję mailingową do włączenia się do akcji wszystkich Świadczeniodawców.


© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525