[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

POLASTMA

Problem gwałtownego wzrostu zapadalności na astmę i inne choroby alergiczne został zauważony przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Astma w Polsce staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym. Wzrastająca liczba chorych wpływa proporcjonalnie na koszta leczenia astmy dla systemu zdrowia i pacjentów. Pojawiają się także dodatkowe i niepotrzebne koszty związane z nieprawidłowym leczeniem astmy, co w konsekwencji w sposób najbardziej dramatyczny przekłada się na jakość życia chorych i ogólny stan ich zdrowia. Coraz częściej pojawiają się społeczne dysfunkcje związane z astmą, polegające na absencjach w szkole czy pracy, rosnącej liczbie hospitalizacji, czy nawet trwałą niezdolnością do pracy i koniecznością pobierania renty.

By poprawić sytuację epidemiologiczną, z inicjatywy prezydenta PTA tworzony jest Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy Oskrzelowej. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie poprawy opieki nad chorymi na astmę. Jego celem jest wczesne wykrywanie astmy i poprawa kontroli przebiegu choroby w tym zmniejszenie liczby dni hospitalizacji z powodu astmy, zmniejszenie śmiertelności z powodu astmy, zmniejszenie liczby osób niezdolnych do pracy zawodowej z powodu astmy, wzrost stosowania leków przeciwzapalnych w stosunku do leków objawowych, zmniejszenie liczby chorych z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową, a także zapobieganie powikłaniom choroby i stosowanej terapii, wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemów związanych z astmą i zmniejszenie całkowitych kosztów opieki nad chorymi na astmę.

Program ten tworzony jest w oparciu o doświadczenia fińskie z „Fińskiego Programu Astmy 1994-2004”. Jego implementacja w Finlandii poprawiła opiekę nad chorymi na astmę, zmniejszając jednocześnie jej koszty. Efekt ten uzyskano przez edukację pracowników Służby Zdrowia, edukację chorych, zwiększenie świadomości społecznej, promowanie zdrowia oraz systemowe zmiany organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentami chorującymi na astmę. Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy Oskrzelowej jest zgodny z Deklaracją Brukselską i jej 10 punktowym planem przygotowanym przez uczestników spotkania „Summit For Change In Asthma Management” w Parlamencie Europejskim. Zaleca ona państwom członkowskim Unii tworzenie zintegrowanych programów postępowania w przypadku astmy. Stworzony przez PTA Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy jest odpowiedzią na te zalecenia.

Program POLASTMA jest przede wszystkim nadzieją dla chorych na astmę, którzy poprzez kompleksowe przygotowanie służby zdrowia do opieki nad nimi, mają bezpośrednio odczuć poprawę jakości życia z astmą. Astma nie musi oznaczać absencji w szkole czy pracy, nie musi być związana z inwalidztwem a w skrajnych przypadkach nie może kończyć się zgonem pacjenta. Fakt, że te cele osiągnięto w Finlandii jest wskazówką, że w Polsce takie działanie również ma spore szanse powodzenia.

Założenia programu POLASTMA

 Wersja polska (PDF)

 Wersja angielska (PDF)


Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525