[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Sukces I Klinicznego Forum Ekspertów

2009-04-02

W dniach 25-28 marca 2009 roku w Wiśle odbyło się I Kliniczne Forum Ekspertów zorganizowane w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy - POLASTMA.

W Forum wzięło udział ponad 1200 uczestników zainteresowanych tematyką astmy. Program naukowy Forum obejmował czternaście sesji szkoleniowo-naukowych oraz cieszące się ogromną popularnością warsztaty szkoleniowe.

Dużą część spotkania w Wiśle poświęcono przede wszystkim prezentacji założeń Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA.

Program powstał na bazie doświadczeń fińskich w leczeniu i diagnostyce astmy, które zaprezentował uczestnikom Forum Prof. Tari Haahtela. Implementacja tego programu w Finlandii przyniosła bardzo pozytywne i satysfakcjonujące wyniki w postępowaniu z astmą, stąd też naturalną konsekwencją jest próba jego realizacji w Polsce. O zainteresowaniu POLASTMĄ świadczy najlepiej aktywność uczestników Forum, którzy mimo późnej pory i zmęczenia wynikającego z trzeciego już dnia spotkania, tłumnie zjawili się na prezentacji Programu. Jak zauważyli prelegenci, mimo wczesnej fazy rozwoju Programu w naszym kraju, jego postępy i efekty obserwują już lekarze ze Szwecji zainteresowani jego implementacją na podstawie naszych doświadczeń. Zainteresowanie Programem na Forum widać było również w popularności materiałów – ulotek, folderów związanych z POLASTMĄ. Popularność Programu dobrze rokuje na przyszłość i należy wierzyć w jego wymierny efekt w postaci mniejszej liczby chorych i skuteczniejszego ich leczenia.

W trakcie trwania Forum miała miejsce uroczystość ukonstytuowania się Rady Naukowej Programu POLASTMA. W jej skład weszły następujące osoby reprezentujące takie dziedziny medycyny jak alergologia, pulmonologia i medycyna rodzinna –

  • Prof. dr hab. Barbara Rogala
  • Prof. dr hab. Paweł Górski
  • Prof. dr hab. Jerzy Kruszewski
  • Prof. dr hab. Piotr Kuna
  • Prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
  • Prof. dr hab. Władysław Pierzchała
  • Prof. dr hab. Andrzej Steciwko

Prelekcje Sesji Szkoleniowo-Naukowych Forum rozpoczęły się od zagadnień astmy jako problemu zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego. Istotną rolę we wszystkich sesjach odgrywała perspektywa chorego w diagnostyce i leczeniu astmy, zwłaszcza w kontekście jakości życia z tym schorzeniem i środków jego leczenia. kilka wystąpień dotyczyło postępowania lekarza i chorego w  astmie ciężkiej, która jest najtrudniejszym oraz najkosztowniejszym w leczeniu rodzajem tej choroby.

Ponadto wiele wykładów dotyczyło bardzo ważnego obecnie problemu astmy u dzieci i nastolatków – ryzyku zachorowań i szerokich aspektów jej leczenia u młodych ludzi. Jak wykazały wcześniejsze badania ECAP przeprowadzone przez Prof. Bolesława Samolińskiego, to właśnie dzieci i młodzież są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania na astmę, zaś diagnoza astmy u nich jest bardzo problematyczna.

Poszerzeniu wiedzy uczestników Forum służyły również Warsztaty Szkoleniowe poświęcone przede wszystkim dwóm tematom. Pierwszym była spirometria, a zwłaszcza jej prawidłowe wykonanie, trafna analiza i interpretacja wyników oraz ewentualne przeciwwskazania w jej stosowaniu wobec chorych na astmę. Drugi temat odnosił się do najmłodszych chorych na astmę – prawidłowego rozpoznania astmy i skutecznemu przeciwdziałaniu jej rozwojowi.

I Forum Kliniczne niewątpliwie wzbogaciło wiedzę uczestników na temat astmy i chorób z nią związanych. Stało się także platformą wymiany doświadczeń i konfrontacji różnych sposobów leczenia tej choroby. Spotkanie w Wiśle było także doskonałą okazją do zaprezentowania założeń Programu POLASTMA grupie specjalistów, do których w dużej mierze będzie on adresowany.

Licząc na powtórzenie sukcesu tegorocznego Forum, już teraz zapraszamy wszystkich uczestników I Forum Klinicznego oraz osoby zainteresowane tematyką alergologii na III Konferencję Szkoleniową „Choroby Alergiczne – od Pediatrii do Geriatrii”, która odbędzie w dniach 21-24 kwietnia 2010 roku – również w Wiśle.

Chcemy także poinformować, iż zachęcony powodzeniem I Forum Klinicznego, Komitet Wykonawczy Programu POLASTMA zamierza również w przyszłym roku zorganizować kolejne Forum Kliniczne. O szczegółach planowanego Forum będą Państwo mogli się zapoznać już niedługo – oczywiście na stronie www.mojaastma.org.pl.


Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525