[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Cele programu

Program POLASTMA jest zorientowany w stronę pacjenta. Wynika to z fińskich doświadczeń, które stanowią podstawę do polskich rozwiązań w wykrywaniu i leczeniu astmy. Głównym celem jest tu poprawa jakości życia chorych na astmę poprzez wyeliminowanie zagrożeń i trudności wynikających z życia z astmą. Na dalszym miejscu można wymienić poprawę funkcjonalności i profesjonalizację służby zdrowia w procesie opieki i leczenia chorych na astmę.

Cele Programu POLASTMA kształtują się następująco –

 1. wczesne wykrywanie astmy
 2. lepsza kontrola farmakologiczna:
  • zmniejszenie liczby dni hospitalizacji z powodu astmy
  • zmniejszenie śmiertelności z powodu astmy
  • zmniejszenie liczby osób niezdolnych do pracy zawodowej z powodu astmy
  • wzrost stosowania leków przeciwzapalnych w stosunku do leków objawowych
 3. zmniejszenie liczby chorych z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową
 4. zapobieganie powikłaniom choroby i stosowanej terapii
 5. wzrost świadomości społecznej dotyczącej problemów związanych z astmą
 6. zmniejszenie całkowitych kosztów opieki nad chorymi na astmę

© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525