[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Zapobiegania powikłaniom choroby i stosowanej terapii

Zadania:

 1. Zwiększanie świadomości wśród lekarzy o zapalnym podłożu astmy i propagowanie terapii przeciwzapalnej
 2. Wczesna diagnostyka i terapia astmy
 3. Opracowanie wytycznych w zakresie leczenia stanów zaostrzeń
 4. Popularyzacja prostych narzędzi kontroli astmy
 5. Stworzenie systemu interdyscyplinarnej opieki nad chorym na astmę (w tym opieki nad kobietą ciężarną chorującą na astmę)
 6. Edukacja pacjenta na każdym etapie kontaktu z personelem medycznym

Aktywności:

 1. Implementacja wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia astmy na poziomie POZ
 2. Aktualizacja wytycznych w oparciu o nowe doniesienia i zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
 3. Tworzenie list ośrodków referencyjnych dla jednostek POZ działających w danym rejonie
 4. Objęcie opieką specjalistyczną chorych z ciężką, trudną do terapii astmą
 5. Moderowanie współpracy między POZ a ośrodkami specjalistycznymi
 6. Współpraca z innymi specjalistami w zakresie poprawy opieki nad pacjentem chorującym na astmę
 7. Przygotowywanie i wspieranie wniosków legislacyjnych budujących prozdrowotna politykę państwa np. zakaz palenia w miejscach publicznych
 8. Współpraca z NFZ nad poprawą organizacji opieki nad pacjentem chorującym na astmę

Narzędzia:

 1. Szkolenia dla lekarzy dotyczące terapii astmy i leczenia zaostrzeń
 2. Sympozja, konferencje dla specjalistów poświęcone problemom diagnostyki i terapii astmy
 3. Przewodniki samokontroli astmy dla pacjentów
 4. Szkolenie pielęgniarek w zakresie korzystania z narzędzi kontroli astmy, poprawy techniki inhalacji leków u chorych, propagowania prozdrowotnego trybu życia
 5. Popularyzacja przez media prozdrowotnego trybu życia

© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525