[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Komitet Wykonawczy

W jego skład wchodzą:

 1. Obecny prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Prof. dr hab. Piotr Kuna
 2. Prezydent Elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Prof. dr hab. Barbara Rogala
 3. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc – Prof. dr hab. Władysław Pierzchała
 4. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej – Prof. dr hab. Andrzej Steciwko
 5. Konsultant Krajowy do spraw Alergologii – Prof. dr hab. Jerzy Kruszewski
 6. Specjalista Pediatrii - Alergolog – Prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
 7. Specjalista Pulmonolog-Alergolog Prof. dr hab. Paweł Górski

 

Zadaniem Komitetu Wykonawczego jest:

 1. Opracowanie Statutu Programu
 2. Uzyskanie patronatu WHO (PAL i GARD)
 3. Realizacja celów Programu
 4. Występowanie z nowymi inicjatywami wspierającymi realizację Programu
 5. Tworzenie narzędzi Programu
 6. Szeroko pojmowana edukacja
 7. Ocena pracy Grup Roboczych
 8. Wspomaganie i ocena pracy Regionalnych Ośrodków Programu
 9. Powoływanie Niezależnych Recenzentów oceniających tworzone narzędzia Programu
 10. Tworzenie sieci działania Programu
 11. Implementacja programu
 12. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Aptekarską, organizacjami pacjentów chorujących na astmę i ich rodzin, władzami samorządowymi na rzecz realizacji celów Programu
 13. Współpraca ze Stowarzyszeniami/Towarzystwami Naukowymi na rzecz realizacji celów Programu
 14. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i Komisjami Unii Europejskiej na rzecz realizacji celów Programu i wymiany doświadczeń
 15. Pozyskiwanie środków na realizację Programu
 16. Tworzenie polityki finansowej Programu
 17. Nadzorowanie pracy Biura Programu
 18. Tworzenie i prowadzenie polityki medialnej

© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525