[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

O immunoterapii alergenowej w eksperckim gronie

2011-09-15

W siedzibie redakcji „Dziennik Gazeta Prawna” odbyła się 12 września br. debata pod hasłem „Uczulona Europa, uczulona Polska”, poświęcona immunoterapii, jako najlepszej metodzie kontroli i leczenia chorób alergicznych. Udział w niej wzięli eksperci Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.

Według danych Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), już za 15 lat niemal co drugi Europejczyk będzie dotknięty alergią. W Polsce z jej powodu cierpi ponad 15 mln osób. Wśród dzieci i młodzieży choroby alergiczne stanowią największy odsetek wśród chorób przewlekłych. Te liczby będą z każdą dekadą rosnąć – obecnie mówimy już o pandemii chorób alergicznych.

Nadzieją dla chorych na alergię jest immunoterapia. Wystarczy już kilka wizyt odczulających, by chory odczuł poprawę stanu zdrowia. Odczulanie ogranicza stosowanie leków, które tylko usuwają objawy alergii, zmniejsza wydatki budżetów domowych i państwa na leczenie oraz wydatnie poprawia jakość życia pacjenta. W dłuższej perspektywie immunoterapia pozwala na niemal całkowite zaprzestanie stosowania leków, zwiększa znacząco tolerancję na alergen, umożliwiając chorym prowadzenie normalnego życia.

O szansach i wyzwaniach stojących przed procedurą immunoterapii w Polsce i na świecie dyskutowali wybitni specjaliści Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: Prof. Barbara Rogala – Prezydent PTA, Prof. Bolesław Samoliński – Prezydent-Elekt PTA, Prof. Jerzy Kruszewski – Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii, Członkowie Zarządu Głównego PTA: Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Marek Jutel, Prof. Piotr Kuna, a także Prof. Marek L. Kowalski. Gościem debaty był także reprezentujący środowisko pacjenckie Dr Piotr Dąbrowiecki z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. System opieki zdrowotnej reprezentowała Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców NFZ – Izabela Trojanowska.

Zapis debaty eksperckiej ukaże się w Dodatku Specjalnym do „Dziennika Gazeta Prawna”, 22 września br. W Dodatku znajdzie się także wywiad z Prof. Cezmi Akdisem, Prezydentem EAACI, poświęcony rozwojowi immunoterapii na świecie oraz roli Polski i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w jej upowszechnianiu.


© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525