[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Struktura Programu

Program POLASTMA jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym zaplanowanym na 10 lat. Dlatego Twórcy Programu położyli szczególny nacisk na zaangażowanie wybitnych specjalistów z zakresu alergologii, medycyny rodzinnej, pediatrii i innych dziedzin medycyny.

Program POLASTMA realizuje Rada Naukowa składająca się z 3 organów -

  1. Komitet Wykonawczy
  2. Rada Naukowa
  3. Rada Oceny Przebiegu Programu

Ponadto w skład Programu POLASTMA wejdą

  • Grupy Robocze powoływane przez Komitet Wykonawczy przeznaczone do realizacji konkretnych zadań. Mają one się składać z 3 do 10 specjalistów z danej dziedziny.
  • Biuro Programu z Krajowym Koordynatorem Programu
  • Regionalne Ośrodki Programu z Regionalnymi Koordynatorami
  • Referencyjne Ośrodki Lokalne

© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525