[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

„Epidemia Astmy i Alergii w Polsce – Konferencja ECAP 2008”

2008-11-13

W dniu 24 października 2008 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce – ECAP 2008”. Konferencja poświęcona była podsumowaniu wyników badania ECAP - Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce oraz prezentacji Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy – POLASTMA przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

 

Badanie ECAP 2008 zrealizowane zostało przez Zespół Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod kierownictwem prof. Bolesława Samolińskiego. To jedyny tego typu projekt badawczy w Europie Środkowej i Wschodniej. Zbieranie danych trwało trzy lata, a wyniki oparto na osobistych ankietach przeprowadzonych u ponad 22,5 tys. osób z 9 regionów Polski, z czego jedna czwarta przeszła dodatkowe, szczegółowe badania lekarskie.
Metodologię oparto o ankiety ECRHS II i ISAAC, dzięki czemu wyniki uzyskane w Polsce mają światową rangę i wiarygodność. Bardzo dużą dokładność umożliwiła 400-pytaniowa ankieta. Po raz pierwszy zastosowano do zbierania danych nowatorskie rozwiązania technologiczne, oparte na całkowitej informatyzacji systemu, wspartego telekomunikacyjnymi technikami z 4-stopniowym systemem kontroli ich jakości.

 

„W Polsce odsetek alergików należy do najwyższych na świecie. Alergia sprzyja innym chorobom i upośledza jakość życia. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o rozpoznawanie, leczenie i monitoring chorób alergicznych, w których układ odpornościowy zbyt energicznie reaguje na uczulające substancje. Ważna jest także edukacja. W zależności od regionu i płci, cechy alergii deklaruje nawet 40 procent respondentów, stany zapalne błony śluzowej nosa występują u ponad 35 procent populacji niektórych wielkich miast, alergiczny nieżyt nosa - u 25 procent, rozpoznana astma - u 10 procent.” – mówi Prof. Bolesław Samoliński

 

„Całoroczne nieżyty nosa aż 8-krotnie zwiększają ryzyko astmy, a ta z kolei jest jednym z najwyższych czynników ryzyka rozwoju przewlekłej choroby płuc. Spośród respondentów, u których rozpoznano astmę w programie ECAP, tylko 30 procent miało postawione prawidłowe rozpoznanie przed włączeniem ich do badań. Nierozpoznanych jest około 70 procent przypadków, zarówno wśród mieszkańców miast, jak i terenów wiejskich.”- dodaje Prof. Samoliński

Dramatyczną sytuację ma poprawić Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy - POLASTMA. Powstał on z inicjatywy Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w reakcji na alarmujące dane o sytuacji epidemiologicznej w Polsce, dotyczące zachorowań na astmę i niedostatków opieki medycznej.

 

„Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy jest ogólnopolską akcją prozdrowotną prowadzoną przez środowisko medyczne dla Polaków. Podstawą jego działań jest szeroko prowadzona edukacja, zarówno wśród społeczeństwa, jak i w samym środowisku medycznym, mająca podnieść jakość opieki medycznej i zwiększyć jej dostępność dla potrzebujących chorych. Program jest reakcją środowiska medycznego na narastający problem opieki nad chorymi na astmę w Polsce.” - mówi Prof. Piotr Kuna, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

 

 „Zamiast wydawać pieniądze na leki, pobyt w szpitalu, renty inwalidzkie i zwolnienia lekarskie, lepiej przeznaczyć pieniądze na profilaktykę. Jestem pewien, że środki zainwestowane w nasz program zmniejszą w najbliższych latach liczbę osób z chorobami oddechowymi” - dodaje Prof. Kuna.

 


Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525